Laddar Evenemang

4 Dagars Midsommartur 20-23 Juni 2024

 Fira en traditionell midsommarfest med oss i Gryts Skärgård! Följ med på en paddeltur och upplev den svenska sommarnatten med en oförglömlig kvällspaddling!

Utforska Tusentals Öar: 
Ge dig ut på en kajaktur med en av våra lokala guider i Gryts Skärgård. Under fyra dagar kommer du att paddla genom de vackra öarna i historiska vatten och miljöer, där du får uppleva tystnaden och lugnet på vattnet. Njut av de långa midsommarnätterna och bo tillsammans med gruppen på en egen ö i valfritt tält. Utforska historiska byar och den vackra naturen. Gryts Skärgård, en av Sveriges vackraste skärgårdar och är lättillgänglig via kajak.
Säkerhet Först: 
Din trygghet är vår prioritet. Vi startar med en noggrann genomgång av säkerhetsregler och kajakteknik för att säkerställa en trygg och bekymmersfri tur. Vi anpassar oss efter väderförhållandena och planerar dagsetapperna tillsammans med dig.
Matsäck För Alla Dagarna: 
Vi bjuder på lunch den första dagen och en traditionell midsommar utomhuslunch på dag två. 

Glöm inte att packa med dig lunch/middag för lördag och söndag. 
För frukost, fika och snacks tar du med dig dina egna favoriter. 
Avsluta alla dagar med en självmedtagen middag. På Harstena 21 Juni så kan ni gå på Restaurang och äta och bör meddelas innan.
Varje dag startar vi vår paddeltur kl. 10.00 för att maximera din tid på vattnet och utforska den fantastiska naturen runtomkring oss.
Traditionell Midsommarfest: 
Upplev en genuin midsommarfest på Harstena där du har chansen att klä midsommarstången och dansa runt den i ett glatt sällskap 15.00 på Midsommarafton 21 Juni
Kvällspaddelturer: 
Njut av lugnet på vattnet och de magiska färgarna under midsommarnätterna. Vi bestämma tillsammans om du och en paddelkompis vill paddla runt öarna på kvällen själv eller om hela gruppen paddla tillsammans.
Sov Som Du Vill: 
Välj mellan att krypa in i ditt eget tält, sovsäck och liggunderlag, eller uppgradera till en plats i ett av våra mysiga trätält och låna all utrustning från oss. Vi hjälper dig att sätta upp tältet första natten så du kan sväva bekvämt över marken.

Boka nu och låt oss ta dig med på en oförglömlig kajakutflykt genom Gryts Skärgård!

Arrangör: Ostkustenkajak
Start: 20/6 kl.10 
Slut: 23/6 ca kl.16-17 

Pris:
Med egen kajak: 4000kr
 inkl. Kajakhyra: 4800kr

 Plats/Adress: Vi utgår och slutar från Kustcamp Ekön i Gryt

Svårighetsgrad: Du borde ha paddlat havskajak tidigare. Vara simkunnig och förstår riskerna med havet.

Språk: Svenska/Engelska

Deltagare:
                    Minst: 4 Max. 8 personer 

OBS: Planera din egen mat!
 Boka valfritt med egen Camp och kök eller övernatta i ett av våra trätält.
Telefon: 073-0410148

E-post: paddlaigryt@gmail.com

Hemsida: www.ostkustenkajak.se

Facebook: www.facebook.com/ostkustenkajak

Instagram: ostkustenkajak

4-Day Midsummer Tour June 20-23, 2024
Celebrate a traditional midsummer with us in Gryt´s Archipelago! Join us on a kayak tour and experience the bright Swedish summer nights with an unforgettable evening paddle!
Explore Thousands of Islands: Over four days, you will paddle through the beautiful islands, experiencing the views on the water, navigating through small island passages, passing lighthouses, and observing the wildlife, all guided by our local guide. Enjoy the long midsummer nights and make one of the thousands of islands your home for one or two nights together with the group in a tent of your choice. Explore historical villages and the beautiful nature. Gryt´s Archipelago is easily accessible by kayak.
Safety First: Your safety is our priority. We start with a review of safety rules and kayaking techniques to ensure a safe and worry-free trip. We adapt to weather conditions and plan the daily stages together with you. For the safety and well-being of everyone, we kindly ask that you refrain from consuming alcohol or drugs during the tour. Your cooperation ensures a pleasant and secure experience for all.
Meals for All Days: We provide lunch on the first day and a traditional midsummer outdoor lunch on the second day. 
Don’t forget to pack your lunch for Saturday and Sunday. For breakfast, snacks, and light meals, bring your own favorites. End each day with a self-brought dinner.
Daily Adventures startrs from 10.00: Each day, we start our kayak tour at 10 a.m. to maximize your time on the water and explore the amazing nature surrounding us.
Traditional Midsummer Celebration: Experience a genuine midsummer celebration at Harstena where you have the chance to dress the midsummer pole and dance around it in good company.
Evening Paddles: Enjoy the calmness of the water and the magical colors during the midsummer nights. We decide together if you and a paddle buddy want to paddle around the islands in the evening on your own or if the whole group paddles together.
Sleep As You Like: Choose between crawling into your own tent, sleeping bag, and sleeping mat, or upgrade to a spot in one of our cozy tree tents and borrow all equipment from us. We will help you set up the tent the first night so you can comfortably float above the ground.
Book now and let us take you on an unforgettable kayak excursion through Gryt´s Archipelago!
Organizer: Ostkustenkajak

Start: 20/6 at 10 a.m. 
End: 23/6 around 4-5 p.m.
Price: 
Bring your own kayak: 4000 SEK 
Including kayak rental: 4800 SEK
Location/Address: We depart and end at Kust Camp Ekön in Gryt
Skill Level: You should have previous experience paddling sea kayaks.
Be able to swim and understand the risks of the sea.
Language: Swedish/English
Participants: 
Minimum: 4 
Maximum: 8
Note: Plan your own meals! Bring your own camping gear and kitchen supplies, or stay overnight in one of our tree tents and borrow our equipment.

Telefon: 073-0410148

E-post: paddlaigryt@gmail.com

Hemsida: www.ostkustenkajak.se

Facebook: www.facebook.com/ostkustenkajak

Instagram: ostkustenkajak

Dela eventet!